PVT | Personeelsvertegenwoordiging

PVT - Personeelsvertegenwoordiging
PVT - Personeelsvertegenwoordiging

Personeelsvertegenwoordiging, PVT, het medezeggenschapsorgaan in de kleinere onderneming. Dit is een orgaan dat bestaat uit door medewerkers gekozen leden. Deze leden moeten de medewerkers vertegenwoordigen bij de behandeling van allerlei verschillende onderwerpen.

Wanneer kan een PVT ingesteld worden?

Ondernemingen met minder dan vijftig werknemers kunnen een personeelsvertegenwoordiging instellen. Een PVT kan vrijwillig ingesteld zijn. Maar het kan ook een verplichting zijn. Verwar een PVT niet met de personeelsvergadering, of te wel PV. Een PV is verplicht wanneer er geen PVT opgericht is. Een PV moet minimaal twee keer per jaar plaatsvinden.

Wanneer is een personeelsvertegenwoordiging verplicht?

Er zijn verschillende mogelijkheden wat betreft de verplichting van een PVT. Een personeelsvertegenwoordiging is verplicht als:

  1. meer dan de helft van de werknemers dat wil,
  2. als dit bepaalt is in de van toepassing zijnde cao.

Faciliteiten

De volgende faciliteiten staan ter beschikking:

  1. alle in de onderneming aanwezige voorzieningen,
  2. alle werkzaamheden moeten zoveel mogelijk binnen werktijd gebeuren,
  3. in overleg met de bestuurder ook scholing en
  4. het inhuren van deskundigen.

Verschil met een ondernemingsraad

Een ondernemingsraad heeft meer rechten. Daarnaast kan een OR in beroep gaan bij de Ondernemingskamer, als een bestuurder een besluit uit wil voeren waarop het adviesrecht van toepassing is. Vaak heeft een ondernemingsraad meer leden. Het verplichte aantal leden voor een OR is namelijk vastgelegd in de WOR.

Waarom een PVT?

Bij het invoeren van veranderingen is het belangrijk dat de verandering breed gedragen wordt. De vertegenwoordigers van het personeel kunnen daarbij helpen. Zeker als zij hun taak serieus nemen en de achterban raadplegen, voordat zij een besluit nemen. Daarnaast is het wetenschappelijk bewezen, dat de kwaliteit van de besluitvorming beter is, als je meerdere perspectieven meeneemt. Iemand die moet werken met de verandering heeft een andere kijk op de verandering, dan iemand van het MT. Door de uitvoerende medewerkers te betrekken in je besluitvorming, voorkom je fouten.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Artikelen