PVT Cursus Financiën

Na het volgen van de PVT Cursus Financiën bezit je de basiskennis analyseren financiële cijfers. De cursus geef ik bij jou op het bedrijf, op een andere locatie of op afstand door het houden van een live online cursus en duurt één dag. Je kunt zelf een locatie regelen, bijvoorbeeld bij jou op het bedrijf, of PVT-CURSUS.nl regelt in overleg een locatie voor je. De prijs is afhankelijk van diverse factoren, waaronder het aantal deelnemers.

De PVT Cursus Financiën in het kort

  • Het lezen van een balans, een winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht
  • Theorie en praktijkcasus kredietwaardigheid
  • Theorie en praktijkcasus liquiditeit en solvabiliteit
  • Theorie en praktijkcasus rentabiliteit
  • Financiële kengetallen
  • Oefenen met kengetallen
  • Oefenen met het beoordelen van bedrijfscijfers

Formulier vrijblijvende offerte


Voor de PVT Cursus Financiën heb je geen voorkennis nodig. Het is een cursus die door iedereen te volgen is. Daarnaast is er voldoende tijd voor het stellen van vragen. Dus als er iets behandeld wordt, dat je niet begrijpt, dan kan daar langer bij stilgestaan worden. Dat is geen enkel probleem.

Na het volgen van de cursus weet je hoe je de financiële cijfers van een onderneming kan analyseren. Het is vooral een doe-cursus. Je leert door zelf financiële stukken te analyseren, nadat ik kort de theorie heb uitgelegd. Naar verhouding ben je veel zelf bezig met analyseren en weinig bezig met de theorie.

De opbouw van de cursus is als volgt. In de ochtend behandel ik eerst de theorie en aan het einde van de ochtend krijg je een test met praktijkcasussen. Door deze test gaat de stof echt leven. Tenminste, dat is wat veel PVT-leden mij vertellen. De middag begint weer met theorie. Aan het einde van de middag maak je weer een test met praktijkcasussen. Alles is erop gericht om de link tussen theorie en praktijk te leggen.