PVT Cursus Arbo

Na het volgen van de PVT Cursus Arbo weet je wat je als PVT kunt ondernemen om gezond en veilig werken te waarborgen. De cursus geef ik bij jou op het bedrijf, op een andere locatie of op afstand door het houden van een live online cursus en duurt één dag. Je kunt zelf een locatie regelen, bijvoorbeeld bij jou op het bedrijf, of PVT-CURSUS.nl regelt in overleg een locatie voor je. De prijs is afhankelijk van diverse factoren, waaronder het aantal deelnemers.

PVT Cursus Arbo in het kort

  • De PVT en arbeidsomstandigheden
  • Taak en bevoegdheden van de PVT
  • Arbowetgeving
  • Arbobeleid
  • Praktijkcasus verzuimanalyse
  • De rol van de PVT
  • De Risico-Inventarisatie-Evaluatie (RI&E)
  • Beoordelen van een RI&E
  • Verzuim- en re-integratiebeleid
  • Praktische oefeningen

Formulier vrijblijvende offerte


Voor de PVT Cursus Arbo heb je geen voorkennis van de Arbowet nodig. Het is een cursus die door iedereen te volgen is. Daarnaast is er voldoende tijd voor het stellen van vragen. Dus als er iets behandeld wordt, dat je niet begrijpt, dan kan daar langer bij stilgestaan worden. Dat is geen enkel probleem.

Na het volgen van de cursus kun je verzuimbeleid analyseren, de RI&E beoordelen en gezond en veilig werken waarborgen. Dat is één van de belangrijkste taken van de PVT. Vooral in de huidige tijd. Waarin niet alleen fysieke arbeidsongeschiktheid een rol speelt, maar steeds meer arbeidsongeschiktheid door psychische klachten zoals overspannenheid of burn-out.

De opbouw van de cursus is als volgt. In de ochtend behandel ik eerst de theorie en aan het einde van de ochtend krijg je een test met praktijkcasussen. Door deze test gaat de stof echt leven. Tenminste, dat is wat veel PVT-leden mij vertellen. De middag begint weer met theorie, tussendoor krijg je de opdracht verzuimbeleid te analyseren. Aan het einde van de middag maak je weer een test met praktijkcasussen. Alles is erop gericht om de link tussen theorie en praktijk te leggen.