Personeelsvertegenwoordiging verplicht? | PVT verplicht?

Personeelsvertegenwoordiging verplicht PVT verplicht
Personeelsvertegenwoordiging verplicht PVT verplicht

Personeelsvertegenwoordiging verplicht? Dit artikel geeft goed onderbouwd antwoord op de vraag of een pvt verplicht is of niet.

Wanneer is een personeelsvertegenwoordiging verplicht (PVT verplicht)?

De verplichting ontstaat wanneer:

  1. de helft van de werknemers dit verzoekt (artikel 35c:2 WOR), of wanneer
  2. dit in de van toepassing zijnde cao bepaald is.

Maar, waarom zou je geen PVT oprichten?

Als je veranderingen in je onderneming door wilt voeren, dan is het ontzettend belangrijk dat de verandering breed gedragen wordt. Een personeelsvertegenwoordiging kan hierbij behulpzaam zijn. Want als de PVT erachter staat en je trekt samen op, dan kan dit helpen bij de invoering van de verandering.

Het medezeggenschapsorgaan hoeft namelijk geen belemmering voor jou, de bestuurder, te zijn. En vaak is het dat ook niet. Het ligt er helemaal aan hoe je met medezeggenschap omgaat. Je kunt het orgaan namelijk ook gebruiken om tot kwalitatief betere besluitvorming te komen. Want het is wetenschappelijk bewezen dat de kwaliteit van de besluitvorming beter is, als meerdere perspectieven betrokken worden.

Het algemene beeld is dat medezeggenschap de besluitvorming vertraagt. Maar goed functionerende medezeggenschap vertraagt niet, als er goed mee omgegaan wordt. Als de PVT op tijd betrokken wordt, dan kan er sneller geschakeld worden. Je hoeft immers niet een PV te beleggen of met elke medewerker te overleggen. Daarnaast is het ook belangrijk dat de leden goed opgeleid zijn en kunnen meedenken met de bestuurder. Meedenken wil niet zeggen dat zij het eens zijn. Maar dat er genoeg kennis en kunde aanwezig is, dat zij op niveau mee kunnen discussiëren.

Daarnaast zijn de medewerkers veel meer gedreven in het doen slagen van de verandering. Zij hebben namelijk via de personeelsvertegenwoordiging invloed uit kunnen oefenen. Dat idee ontstaat als de communicatie over de verandering goed verloopt. De communicatie verdient wel de nodige aandacht. Want dit gaat nogal eens fout.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Artikelen