Personeelsvertegenwoordiging Rechten

Personeelsvertegenwoordiging Rechten
Personeelsvertegenwoordiging Rechten

Personeelsvertegenwoordiging rechten is een artikel over de rechten die een PVT heeft. Bijna alle rechten van een PVT vind je op deze pagina. Wil je meer weten, dan is een PVT Cursus Basis aan te raden.

Personeelsvertegenwoordiging Rechten

Adviesrecht PVT

Dit adviesrecht van de PVT is anders dan het adviesrecht van de ondernemingsraad. Helaas is het adviesrecht voor de personeelsvertegenwoordiging uitgekleed ten opzichte van het adviesrecht voor de OR. Alhoewel het adviesrecht voor de PVT wel voor een breder scala aan onderwerpen kan gelden. De onderwerpen bestaan namelijk niet uit een gelimiteerde opsomming in de WOR. En dit is wel het geval bij de ondernemingsraad. De onderwerpen waarop het adviesrecht voor de ondernemingsraad van toepassing is, staan in artikel 25:1 WOR. Het adviesrecht van de PVT kun je vinden in artikel 35b:5 WOR.

Het adviesrecht PVT is van toepassing als een voorgenomen besluit gevolgen heeft voor 25% of meer van de werkzame personen in de onderneming. Het kan gaan om het verlies van arbeidsplaatsen, een belangrijke verandering in de arbeid. Het adviesrecht is ook van toepassing als het gaat om arbeidsvoorwaarden van 25% of meer van de werkzame personen in de onderneming en of de arbeidsomstandigheden van 25% of meer van de werkzame personen in de onderneming. Dus is het een behoorlijk uitgebreid adviesrecht, als je kijkt naar de onderwerpen die van toepassing kunnen zijn.

Informatierecht PVT – personeelsvertegenwoordiging rechten

De PVT heeft ook het informatierecht. Dit is te vinden in artikel 31:1 WOR. In dit artikel staat weliswaar de ondernemingsraad. Maar in artikel 35c:3 WOR lees je dat artikel 31:1 WOR ook van toepassing is bij een personeelsvertegenwoordiging.

Instemmingsrecht PVT

De personeelsvertegenwoordiging heeft instemmingsrecht. Helaas is dit recht behoorlijk uitgekleed ten opzichte van de ondernemingsraad. Alleen artikel 27:1.b WOR (alleen arbeidstijden- en rusttijdenregeling) en 27:1.d WOR (arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim en reïntegratiebeleid) zijn van toepassing bij een PVT.

Scholingsrecht PVT

Het scholingsrecht van de personeelsvertegenwoordiging is geregeld in artikel 18:2 WOR. Dus mag de personeelsvertegenwoordiging op kosten van de werkgever scholing volgen.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Artikelen