Personeelsvertegenwoordiging Oprichten

Personeelsvertegenwoordiging Oprichten
Personeelsvertegenwoordiging Oprichten

Personeelsvertegenwoordiging oprichten, lees hier hoe dit in zijn werk gaat. Een artikel vanuit het perspectief van de werknemer.

Personeelsvertegenwoordiging Oprichten

Hieronder lees je welke stappen je kunt ondernemen om een PVT op te richten.

  1. Als je 50% of meer collega’s weet te verzamelen die ook een personeelsvertegenwoordiging oprichten willen, dan is het voor de werkgever verplicht. Dus je eerste stap is op zoek gaan naar collega’s die ook een personeelsvertegenwoordiging willen.
  2. Kun je niet 50% of meer collega’s mobiliseren, dan kun je de cao raadplegen. In de cao kan namelijk ook een verplichting tot oprichting van een PVT staan. Een verplichting hoeft niet te bestaan, want een werkgever kan ook een PVT vrijwillig oprichten. In dat geval heb je als werknemer meer overtuigingskracht nodig, dan wanneer een PVT oprichten verplicht is.
  3. Nadat je jouw collega’s hebt benaderd, neem je contact op met je werkgever. En je vraagt de werkgever of er bezwaar bestaat tegen het oprichten van een PVT. Als de bestuurder bezwaar heeft en er bestaat geen verplichting, dan zal je de bestuurder moeten overtuigen. Bestaat er wel een verplichting, dan kun je het oprichten juridisch afdwingen.
  4. Als de werkgever geen bezwaar heeft, dan dient er een voorbereidingscommissie te worden opgericht. Deze commissie bereidt de verkiezingen voor en stelt een conceptreglement op. In dit reglement staat onder andere hoe de verkiezingen georganiseerd worden.
  5. De commissie informeert het personeel, promoot de personeelsvertegenwoordiging en werft kandidaten voor de PVT.
  6. Na de verkiezingen is duidelijk wie er zitting nemen in de personeelsvertegenwoordiging. Bij de eerste keer zal de werkgever de PVT installeren. De voorzitter van de personeelsvertegenwoordiging en de bestuurder plaatsen een handtekening onder het definitieve PVT-reglement. Na het plaatsen van de handtekeningen is de PVT officieel opgericht.
  7. Nadat de personeelsvertegenwoordiging geïnstalleerd is, kan de PVT het beste direct een PVT Cursus Basis volgen. Als de PVT dit namelijk niet doet, blijft de PVT achter de feiten aanlopen. Waarom dit zo is, leer je tijdens de cursus :).
Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Artikelen