Adviesrecht PVT

Adviesrecht PVT
Adviesrecht PVT

Adviesrecht PVT. Een artikel met antwoord op de vraag wat het adviesrecht voor de personeelsvertegenwoordiging inhoudt. Als je meer wilt weten over dit recht en andere rechten van de personeelsvertegenwoordiging, dan is de PVT Cursus Basis aan te raden.

Adviesrecht PVT

Waar vind je het adviesrecht dat geldt voor de personeelsvertegenwoordiging? Je kunt het recht vinden in artikel vijfendertig b lid één van de wet op de ondernemingsraden. Hierin staat dat het adviesrecht van toepassing is als 25 procent van de werkzame personen, of meer, de gevolgen merken. Het moet dan gaan om de volgende gevolgen:

  • verlies van je baan, of
  • verandering in het werk, of
  • verandering in de arbeidsvoorwaarden, of
  • een verandering in de arbeidsomstandigheden.

De onderwerpen waarop het adviesrecht van toepassing is, zijn niet gelimiteerd opgesomd. Daarom kan het recht van toepassing zijn op eindeloos veel onderwerpen. Je ziet dan ook dat het recht qua onderwerpen veel uitgebreider is dan bij de ondernemingsraad. En dat is eigenlijk heel vreemd. Want over het algemeen heeft een OR een uitgebreider pakket aan rechten. Waar zit het addertje onder het gras?

Het addertje

De onderwerpen waarop het recht van toepassing kan zijn is weliswaar ongelimiteerd. Maar het recht zelf is wel veel beperkter dan bij de ondernemingsraad. Het is namelijk zo, dat de ondernemingsraad in beroep kan gaan bij de Ondernemingskamer. Als de ondernemer het advies van de OR niet volgt, kan de OR in beroep gaan bij de Ondernemingskamer. En dat recht op beroep heeft de personeelsvertegenwoordiging niet. Daarom is het voor de ondernemer veel makkelijker het advies van de PVT naast zich neer te leggen, dan het advies van de ondernemingsraad.

Alleen als de PVT van mening is, dat de procedure niet juist is gevolgd. Dan heeft de personeelsvertegenwoordiging de mogelijkheid in beroep te gaan. De PVT moet namelijk wezenlijke invloed uit kunnen oefenen. En om wezenlijk invloed uit te kunnen oefenen moet de personeelsvertegenwoordiging op tijd bij het besluitvormingsproces worden betrokken. Vaak gaat het hier fout. Vaak heeft een PVT geen wezenlijke invloed uit kunnen oefenen.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Artikelen